White Light Supplies Wireless DMX to Royal Opera House